Dine In/Carry Out

No Delivery

Prices Subject to Change

Sandwiches

 • Beef (sliced) – $9.99
 • Ribs – $9.95
 • Ribs (Small End) Lean Cut – $11.50
 • Link Sausage – $7.95
 • Chop Beef (Large) – $9.95
 • Chop Beef (Small) – $3.99

BBQ Plates

 • Beef (sliced) – $14.50
 • Ribs – $14.50
 • Ribs (Small End) Lean Cut – $16.50
 • Link Sausage – $14.50
 • 1/2 Chickin – $14.50
 • Mix Order (Two Meats) – $15.50
 • Mix Order (w/ Small End) – $17.50

Plate comes with 2 sides & meat

Orders

 • Beef (Sliced) – $16.95
 • Ribs – $15.95
 • Ribs (Small End) Lean Cut – $17.95
 • Links Sausage – $12.95
 • Mix Order (Two Meats) – $16.95
 • Mix Order (w/ Small End) – $14.95
 • 1/2 Chicken – $8.00

Pounds

 • Beef (Sliced) – $20.00
 • Ribs – $19.00
 • Ribs (Small End) Lean Cut – $21.95
 • Links Sausage – $14.95
 • Mix Pound (Two Meats) – $20.95
 • Mix Order (w/ Small End) – $21.95
 • Mix Order (w/Chicken) – $16.00

Baked Potato

All the Way!!
Butter, Cheese, Sour Cream & Beef – $12.95

Plain
Butter, Cheese & Sour Cream – $8.95

Sides

BBQ just natually tastes better with:

Ranch Beans | Potato Salad

Small – $3.00

Large – $6.00

East Texas Hot Links

 • Dozen – $12.00
 • 1/2 Dozen = $6.00

We Serve ’em Hot! Buy plenty and take some home for later!! Links are great anytime!

Homemade Desserts

Cakes – Slice $3.25 / Whole Call
Pies – Slice $3.25 / Whole Call

Anchor Text: Với nhiều năm kinh nghiệm vận hành trang web bóng đá, chúng tôi biết được những nhu cầu của khán giả, nên trang của chúng tôi tích hợp những nội dung phù hợp nhất đối với tất cả mọi ngườixoilacXem các video hd , với chất lượng ưu việt, trang web bóng đá của người Việt và vì người Việt, hãy tham gia cùng chúng tôi để thưởng thức những trận bóng đỉnh cao